Anh Hưng – Chung cư Ecolife Tây Hồ

Anh Hưng – Chung cư Ecolife Tây Hồ
  • Công trình: Căn A12A02 chung cư Ecolife Tây Hồ, đường p. Q, Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: anh Hưng
  • Hạng mục: khách - bếp, 3 phòng ngủ
  • Diện tích: 113m2
  • Vật liệu chính: Cốt MDF chống ẩm, thùng tủ Melamine, bề mặt laminate (toàn bộ nhập An Cường)
  • Thực hiện: Nhóm KTS - 9X Interior
  • Mức đầu tư: 329 triệu

 

Mặt bằng thiết kế căn hộ Anh Hưng - Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng khách view 1 -Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng khách view 2 -Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng khách view 3 -Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng khách view 4 -Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng bếp view 1 -Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng bếp view 2 -Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ master view 1 -Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ master view 2 -Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ master view 3 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ master view 4 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ phụ view 1 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ phụ view 2 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ phụ view 3 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ con view 1 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ con view 2 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ con view 3 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Thiết kế phòng ngủ con view 4 - Anh Hưng/Chung cư Ecolife Tây Hồ

Đánh giá bài viết này