Anh Lãnh – Chung cư Mandarin Tân Mai

Anh Lãnh – Chung cư Mandarin Tân Mai
  • Công trình: Chung cư Mandarin Garden, 99 phố Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Anh Lanh
  • Hạng mục: 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 3 phòng ngủ
  • Diện tích thông thủy: 123,9m2
  • Vật liệu chính: MDF chống ẩm thùng Melamine, cánh Laminate kết hợp sơn 2K bóng
  • Thực hiện: Nhóm KTS - 9X Interior

 Thiết kế phòng khách view 2 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng khách view 2 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng khách view 3 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng khách view 4 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Khu vực bàn ăn - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh  Thiết kế phòng khách view 5- Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh       Thiết kế phòng khách view 6- Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng khách view 7 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng khách view 8 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh
Thiết kế tủ rượu - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế khu vực bếp view 1 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế khu vực bếp view 2 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế khu vực bếp view 3 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế khu vực bếp view 4 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh   Thiết kế phòng ngủ master 1 view 1 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh LãnhThiết kế phòng ngủ master 1 view 2 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ master 1 view 3 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ master 2 view 1 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ master 2 view 2 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ master 2 view 2 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ master 2 view 3 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ master 2 view 4 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ master 2 view 5 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ master 2 view 6 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ con view 1 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Thiết kế phòng ngủ con view 2 - Chung cư Mandarin Tân Mai/Anh Lãnh

Đánh giá bài viết này