info@noithat9x.vn     090 480 9558

|10/09/2018

Tôi được dịp hợp tác với noithat9x trong một dự án thiết kế nội thất. Tôi rất hài lòng về sự chuyên nghiệp của noithat9x. Trong lúc tiến hành thiết kế, noithat9x cũng tư vấn cho tôi về vật liệu nên đến khi hoàn thành thiết kế, việc thi công trở nên nhanh chóng và đễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang xem bài viết .

Share this post: